Distanserna

Home » Distanserna
Hallandsleden Terräng (c) Nedevska Coaching

Hallandsleden Terräng (c) Nedevska Coaching

30 km med start i Stättared

Från Stättared går starten västerut; trettiokilometersloppet inleds med ett uppvärmande varv kring Lillesjöspåret som är lagom kuperat för att var och en ska hitta sin plats i fältet innan den tekniska men vackra stiglöpningen på Hallandsleden längs Stora Hornsjöns västra strand tar sin början.

20 km

Vid Jönsekulla, efter drygt 10 km, nås den första vätskekontrollen. Loppets andra mil erbjuder utmanande terräng med en del tekniska partier, ganska många höjdmeter och riktigt fin skogslöpning.

Efter 18 km kommer man ut i övre Löftadalen som erbjuder mer öppen och snabbare löpning på väg fram till Äskhult, där både den andra vätskekontrollen och starten för tiokilometersloppet är belägna.

10 km med start i Äskhults by

Tiokilometersloppet inleds med stig genom Äskhults lövskogar ner till den gamla Skärsjövägen där fin storkuperad löpning på grusväg genom barrblandskog vidtar.

5 km

Med fem kilometer kvar når man den sista vätskekontrollen. Här lämnar Hallandsleden Skärsjövägen och går på en fast stig på den markerade åsryggen upp mot Fjärås bräcka.

Den avslutande delen av loppet går över bräckan, först på den gulmarkerade stigen på bräckans ostsluttning och sedan tillbaka söderut mot Naturum på Hallandsleden – upploppet erbjuder en hänförande utsikt över både den långa sjön Lygnern i öster och Kungsbackafjorden i väster.

Comments & Responses