Provlöp

Home » Provlöp

2016 kör vi provlöp sista helgdagen i februari, mars och april – mer information på respektive event på Facebook (klicka på datumen):

Provlöpen gör vi för att ni ska få känna på hur utmanande banan är. Dessa tillfällen är kostnadsfria och du förutsätts vara självförsörjande. Oftast har vi inte några ledare utan vi försöker dela upp oss per distans samåker ut till de olika starterna och där delar vi sedan upp oss i fartgrupper.

Är du eller ditt företag intresserad av att leda eller delta på ett provlöp? Hör av er till oss på MAIL

  • Samling 10:00 på parkeringen vid Naturum Fjärås Bräcka, Stenaliden 69
  • Vi delar upp oss efter hur långt vi vill springa 10, 20 eller 30 km
  • Vi samåker till starterna
  • Uppdelning i fartgrupper görs i Stättared (för 20/30 km) respektive Äskhult (10 km)

 

Comments & Responses